Sázení a sklizeň

Hlavní činností naší firmy je sázení a sklizeň brambor technikou Gimme, sklizeň cibule také technikou Grimme a v neposlední řadě sklizeň řepky a obilovin sklízecími mlátičkami New Holland.